SL har förlängt livslängden på Östermalmstorgs tunnelbanestation med cirka 50 år

SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt. Foto: SL

Nyligen blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket över biljetthallen på Östermalmstorgs tunnelbanestation. Därmed har SL förlängt livslängden på stationen med cirka 50 år och säkrat fortsatt trafik på Röda linjen.

Stora delar av tunnelbaneanläggningen byggdes för 60-70 år sedan och många tätskikt kommer att behöva bytas ut. SL gör löpande besiktningar och provtagningar för att säkerställa en fungerande anläggning.

Det gamla tätskiktet på stomkonstruktionen vid Östermalmstorg byggdes 1965. Genom att byta ut tätskiktet har SL förlängt tunnelbanestationens livslängd med cirka 50 år så att det fortsatt går att bedriva trafik på Röda linjen.

Ett tätskiktsbyte är rent tekniskt ett omfattande arbete som tar tid att genomföra och SL försöker begränsa störningar för trafikanter, förbipasserande och kringboende. Under det här arbetet har SL bland annat anpassat arbetstiderna för att minska bullernivåerna i biljetthallen.

– Det känns fantastiskt att vi nu är klara med vårt arbete som gör att hundratusentals tunnelbaneresenärer varje dag kan fortsätta resa med Röda linjen. Vi vill tacka alla närboende och aktiva i området som visat tålamod under byggtiden, säger Ulrika Hahne, projektledare på trafikförvaltningen.

Tätskiktsbytet vid Östermalmstorg har pågått sedan april 2022. Nu när SL är klara tar Stockholms stad över för att ge torget en ny gestaltning.