Jörgen Andersson ny vd på Transwaggon Helsingborg

Jörgen Anderrsson Foto Transwaggon

 Transwaggon ändrar i ledningen: Jörgen Andersson, för närvarande marknadschef på  i Helsingborg, tar över som VD från och med den 1 augusti 2022. Nuvarande VD Anders Nilsson går i pension efter nästan 35 år på företaget.

Jörgen Andersson fortsätter sin framgångsrika karriär inom TRANSWAGGON-gruppen och avancerar nu till VD. Han är i grunden utbildad ekonom och började på företaget 2005. Inledningsvis arbetade han med disponering av vagnparken innan han flyttade till marknadsavdelningen 2007. Sedan 2012 har han varit marknadschef i Helsingborg. Den 1 augusti tillträder Jörgen Andersson som ny VD. Att denna personalförändring sker genom internrekrytering säkerställer att företagets grundläggande värderingar förblir oförändrade. Det ger kontinuitet och stabilitet till förmån för såväl kunder och affärspartners som anställda. "Om vi skulle beskriva TRANSWAGGON med ett enda ord skulle det vara förtroende", säger Andersson. "Till detta kommer värderingar som flexibilitet, familjärt, och nära personligt samarbete med kunder och partners.”

I sin nya befattning kommer Andersson att fokusera framför allt på framtidsorienterade projekt inom områdena flexibilitet, digitalisering och hållbarhet. "Marknadsförhållanden och kundkrav förändras mycket snabbt i dessa tider", säger den tillträdande VD:n. "Godstrafik på järnväg är fortfarande en ganska traditionell industri och måste bli snabbare och flexiblare. Hela teamet på TRANSWAGGON arbetar för just detta." 

Andersson har satt som mål att främja den digitala omvandlingen i företaget och driva den framåt i samarbete med kunder och externa partners. "Vi utrustar hela vår flotta med telematikenheter som ger exakta GPS-positionsdata längs järnvägslinjen", säger Andersson. "Det gör att vi kan planera och hantera transporterna mer effektivt." Ett annat internt digitaliseringsprojekt syftar till att skapa största möjliga transparens för alla relevanta nyckeltal. Det ska underlätta för alla anställda att anpassa sitt arbete till viktiga mål.

Hållbarhet är och kommer att förbli en av de viktigaste frågorna för TRANSWAGGON. "Framtiden heter 'järnväg'", säger Andersson.