Järnvägsplanen för Bohusbanan delen Brunnsbo station klar

Trafikverket dubbelspår vid Brunnsbo för att minska störningskänsligheten i järnvägssystemet. Foto: Trafikverket

Nu har Trafikverket skickat in järnvägsplanen Bohusbanan, delen Brunnsbo station, för för fastställelse. Innan man kan sätta spaden i marken måste planen fastställas och vinna laga kraft.

Nyligen tillstyrkte länsstyrelsen i Västra Götalands län järnvägsplanen för Bohusbanan delen Brunnsbo station. Tillstyrkan innebär att Trafikverket nu har kunnat gå vidare till nästa steg i processen - att skicka in planen för fastställelse till Trafikverkets avdelning Juridik och Planprövning. Inga ändringar av järnvägsplanen har gjort sedan granskningen.

På Bohusbanan bygger Trafikverket dubbelspår vid Brunnsbo för att minska störningskänsligheten i järnvägssystemet och en pendeltågsstation som gör det enklare att pendla till andra delar av Hisingen och till övriga Göteborg.