Trafikverket dubblar spåren mellan Ängelholm och Maria station

Trafikverker arbetar med dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg under sommaren. Foto: Trafikverket

Under sommaren står tågtrafiken stilla mellan Ängelholm och Helsingborg. Då händer det mycket längs spåren. Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar Trafikverket spåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. För att kunna genomföra arbetena smidigt, snabbt och säkert måste vi ibland stänga av tågtrafiken på sträckan.

Dubbelspårsutbyggnaden innebär stora förändringar för Ödåkra. Att stå och vänta vid nedfällda bommar är nog vardag för den som bor och vistas i Ödåkra, men det kommer så småningom att vara ett minne blott.

För att vi ska kunna höja hastigheten på järnvägen behövs säkrare sätt att korsa järnvägen. Därför bygger vi bort alla plankorsningar och ersätter dem med planskilda korsningar, där tågen går på järnvägsbroar över vägarna. Under sommarens tågstopp kommer vi bland annat att jobba med dessa. Men det blir också utläggning av räls.

– Vi förstår att vi påverkar dem som bor i Ödåkra under byggnadstiden, men när plankorsningarna försvinner blir det både säkrare och lättare att ta sig fram i Ödåkra, säger projektledaren Henrik Andersson.