NRC Group levererar ett starkt resultat

Förbättrade resultat och stark orderingång för NRC Group. Foto: NCR

NRC Group har gjort goda framsteg när det gäller att förbättra lönsamheten. Koncernens EBITA* var 47 miljoner norska andra kvartalet, med en EBITA* -marginal på 3,0 %, jämfört med 27 miljoner norska under samma kvartal 2020.

En stark orderingång för NRC Group under kvartalet på 2,2 miljarder norska kronor, med en tillväxt på över 60 procent från förra året. Företaget fick flera viktiga kontrakt, inklusive ett kontrakt med FTIA i Finland om leverans av material under de kommande fem åren, med ett uppskattat värde på 200 miljoner euro. Genom att säkra kontrakt för mer än 4 miljarder norska kronor och med den starka pipelinen framåt är NRC Group på rätt väg.

– Vi gjorde goda framsteg med våra huvudprioriteringar, förbättrade lönsamheten och vann rätt projekt till rätt pris. Jag är övertygad om att vi går i rätt riktning när vi fortsätter att bygga grunden för framtida tillväxt och för att förbättra våra resultat, säger Henning Olsen vd.

En solid prestanda inom järnvägskonstruktion, en mer flexibel kostnadsstruktur inom underhåll och positiva resultat från försäljning av maskiner leder till en EBITA-marginal på 9,4 procent EBITA i Norge var 2 miljoner norska kronor under kvartalet, under samma kvartal förra året.

Samtidigt fortskrider förbättringsprogrammet i rivnings- och återvinningsenheten som planerat och orderboken inom anläggningsbyggande har förstärkts avsevärt under första halvåret. Verksamheten i Sverige är fortfarande föremål för hårda konkurrensvillkor. EBITA var -12 miljoner norska kronor under kvartalet. Minskade omkostnader dämpade några av effekterna på lönsamheten.