Danmarks äldsta järnväg får nya räls

Det pågår ett omfattande förnyelsearbete på Danmarks äldsta järnväg, Vestbanen. Foto: Banedanmark

Banan mellan Köpenhamn och Ringsted är en del av Danmarks äldsta järnväg, Vestbanen, som också är Danmarks mest trafikerade sträcka.

– Denna stambana är en vital del av järnvägsförbindelsen mellan regionerna och för de dagliga pendlarna till och från huvudstaden. Förnyelsen av spåren är därför en helt nödvändig insats för att tågresenärerna ska få en effektivare och stabilare, säger Kristian Fevejle Andersen, områdeschef i Banedanmark.

Förnyelseprojekt är avgörande för att säkra infrastrukturen så att tåg även i framtiden ska vara ett attraktivt och grönt transportval. Flera etapper kommer i sommar att förnyas. Det gäller sträckorna Köpenhamn-Høje Taastrup och Roskilde-Ringsted.

Mellan Köpenhamn och Høje Taastrup kommer Banedanmark att slutföra det stora förnyelseprojektet som påbörjades förra året. I år jobbar man framför allt mellan Glostrup och Høje Taastrup. Dessutom påbörjas arbetet med att förnya spåren mellan Roskilde och Ringsted. Båda projekten planeras i flera etapper för att tågdriften ska kunna upprätthållas i största möjliga utsträckning:

– Spårförnyelseprojekten på Själlands stambana är noggrant planerade för att upprätthålla så mycket tågdrift som möjligt medan arbetet pågår. De perioder då det är nödvändigt att stänga av spåret för att slutföra arbetet är utsatta under det danska sommarlovet, säger Kristian Fevejle Andersen.