Sweco utvecklar Ostlänken

Nyköpings resecentrum. Foto: Sweco

Sweco kommer att ansvara för byggplatsuppföljning när Nyköpings resecentrum och järnvägsanläggning byggs om. Syftet är att dimensionera för framtidens resebehov och möjliggöra ett ökat hållbart resande. Affären är värd cirka 30 miljoner kronor.

Trafikverket har gett arkitektur- och teknikkonsulten Sweco i uppdrag att ansvara för byggplatsuppföljningen för ombyggnad av Nyköpings resecentrum och befintlig järnvägsanläggning. Bussterminal, entrébyggnader, passager och järnvägsanläggning ska dimensioneras för framtidens behov av anslutning med buss, tåg samt bil-, gång- och cykeltrafik.

– Det är glädjande att Sweco fått förtroendet att bidra till Ostlänkens utveckling, så att regionen kan möta behovet av hållbara pendlingsmöjligheter och förbättra tillgängligheten. Vår erfarenhet av komplexa och storskaliga infrastrukturprojekt kommer väl till pass, säger Anna Yman, divisionschef för Transport, Sweco.

Utöver expertkompetens inom järnväg involveras Swecos konsulter inom mark, vatten, konstbyggnad, hållbarhet, markförhandling, miljö, risk, säkerhet samt projektstyrning. Swecos uppdrag startar omgående och beräknas pågå till 2027 med option på upp till ytterligare tre år.

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping och den första delen av nya stambanor i Sverige.