Så ska Arriva lösa kollektivtrafiken mellan Henriksdal och Slussen

Saltsjöbanan strax öster om Danvikstullsbron. Foto: Christer Wiik

Stockholms stad har börjat bygga Nya Slussen. Det betyder att Saltsjöbanan inte längre kan angöra Slussen utan trafikeras med buss mellan Henriksdal och Slussen. ”Vi är medvetna om att omstigningen i Henriksdal gör upplevelsen av resan mer komplicerad och Arriva har därför tillsatt en projektgrupp vars fokus är att minimera de olägenheter som följer med att sträckan Henriksdal-Slussen trafikeras med buss istället för tåg”, säger Christer Ekelund, kommunikationschef på Arriva.

Byggandet av nya Slussen kommer att påverka trafiksituationen i området under många år framöver. Varje dag ska ett stort antal resenärer transporteras längs en trafikled som inte är anpassad för den typ av trafik som nu rullar på sträckan.

Är det utifrån givna förutsättningar överhuvudtaget möjligt att kunna göra några som helst förbättringar av resenärsupplevelsen? Christer Ekelund är övertygad om att så är fallet.

– Trots att orsaken ligger utanför Arrivas kontroll har vi ändå ett uppdrag att upprätthålla trafiken på ett fungerande sätt även under dessa besvärliga förhållanden, säger han. Även om vi inte kan göra något åt grundorsaken så kan vi göra något åt följderna. Projektgruppen kommer att arbeta med att göra stans kortaste busslinje lite snabbare, smidigare och trevligare.

Projektets syfte är att föra en kontinuerlig dialog med resenärerna och därefter implementera möjliga förbättringar på sträckan. Projektet leds av Karin Larsson och kommer att pågå under hela 2017. Karin reser själv dagligen med Saltsjöbanan och är väl bekant med svårigheterna vid framförallt omstigningen i Henriksdal.

– Att leda det här projektet är ett drömscenario för mig. Det är något som jag både gör med hjärtat samtidigt som jag gillar utmaningar, vilket det här verkligen är, säger Karin. Det finns en klar förbättringspotential kring hela omstigningen vid Henriksdal, vilket är kul eftersom det då är möjligt att göra skillnad.

Projektet kommer kontinuerligt att kommunicera vilka förbättringsåtgärder som genomförts i form av flyers som delas ut till resenärerna, i Arrivas sociala kanaler och via ett info-center vid Henriksdals station. För ett par veckor sedan genomfördes en kundenkät på tågen och projektgruppen håller nu på att sammanställa resenärssynpunkterna för att ta beslut om nästa steg mot en förbättrad upplevelse av Saltsjöbanans bussförbindelse.