Fyrspårsbygget planeras om

Fyrspårsbygget planeras om på grund av kvalitetsbrister i Åkarpstunneln. Foto: Trafikverket

Arbetet med järnvägstunneln i Åkarp tar längre tid än beräknat och bygget av Fyrspåret måste därför planeras om. Det innebär trafik på tillfälliga spår ett år till. Men Fyrspåret försenas inte, alla spår och stationer kommer vara klara i oktober 2023.

– Det blir trafik på tillfälliga spår ett extra år och de nya stationerna öppnas hösten 2023, då alla spår tas i drift. Fram till oktober 2023 kommer därför tågtrafiken att köras på samma tidtabeller och stopp som idag mellan Malmö och Lund, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret.

Orsaken till att Fyrspårsbygget planeras om är kvalitetsbrister i Åkarpstunneln som upptäcktes när Trafikverkets entreprenör grävde ur tunneln i höstas. Trafikverkets utredning visar att betongkonstruktionen i tunneln inte lever upp till Trafikverkets krav.

– Trafikverket ställer hårda kvalitetskrav på de konstruktioner som byggs. Broar och tunnlar i betong ska hålla i 120 år. Den främsta risken med att tunneln inte uppfyller kvalitetskraven är att underhållet i framtiden blir mer omfattande, med flera kostsamma reparationer och långa oplanerade trafikstopp., säger Jens-Peter Eisenschmidt

Järnvägstunneln i Åkarp har byggts med slitsmurar. En metod som innebär att tunnelns väggar gjuts direkt i marken i smala slitsar, en relativt beprövad metod. Trafikverket är en av de största aktörerna i Sverige när det handlar om att bygga ny infrastruktur, vilket också innebär ett ansvar att vara med och driva utvecklingen och att tillsammans med branschen pröva nya metoder.

– Att bygga med slitsmurar har gjorts förut men då främst för tillfälliga konstruktioner och stödväggar. Skillnaden är att vi i detta fall har byggt en permanent konstruktion med hjälp av slitsmurar. Det är i stora infrastrukturprojekt som vi och branschen kan pröva nya metoder, det är så vi utvecklas och lär oss att bygga bättre och smartare, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Den nya planeringen av spårbygget kommer inte att påverka sluttiden för projektet. I oktober 2023 är alla fyra spåren från Arlöv upp till Klostergården, och stationerna, klara.

– De fyra nya spåren tas alltså i drift samtidigt på hela sträckan. Då öppnas också de nya stationerna i Åkarp och Hjärup, hela Burlövs station och den nya stationen vid Klostergården i Lund, säger Jens-Peter Eisenschmidt.