Nässjös kombiterminal växlar upp

Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv och Mattias Östergren, verksamhetschef för Nässjö kombiterminal. Foto: Nässjö Näringsliv

Trafikverket satsar 10 miljoner kronor på en ny järnvägsanslutning till Nässjö kombiterminal, som blir en del av den nya Europakorridoren. Samtidigt investerar Jernhusen i en utbyggnad av terminalen. 

– Det här är en strategiskt viktig satsning på hållbara godstransporter, säger Mattias Östergren som är verksamhetschef  för Nässjö kombiterminal på Jernhusens fastighet.

I december invigdes en ny anslutning till Nässjö kombiterminal som gör det möjligt att ta in långa tåg i direkt access. Satsningen har möjliggjorts av Trafikverket som har investerat 10 miljoner kronor i ombyggnation och nya signalsystem.

Den nya tekniken gör det också möjligt att koppla upp Nässjö kombiterminal mot det internationella europeiska korridorsnätverket på ett effektivare sätt än tidigare. Resultatet är att operatörerna kan angöra Nässjö snabbt och enkelt även med maxlast.

– Anslutningen är resultatet av ett mångårigt och intensivt samarbete mellan Trafikverket, Jernhusen och terminaloperatören Nässjö kombiterminal, konstaterar Magnus Gustavsson som är utredare för godstrafik på Trafikverket:

– Det här kommer att gynna järnvägens konkurrenskraft. En nära samverkan mellan alla parter och uppbackningen från  Nässjö Näringsliv och Nässjö kommun, ökar möjligheterna till en bra lösning som gör att transporterna kan komma fram smidigt, grönt och tryggt.

x

Bilden är tagen i Göteborgs Hamn och visar platsen dit tågen kommer för att lasta och lossa sitt gods. Foto: Göteborgs Hamn

Nässjö är redan nu en av Sveriges största torrhamnar för intermodala transporter med trafik till kontinenten, Göteborgs hamn och övriga Norden.

– Att så många olika aktörer väljer att satsa på Nässjö är ett kvitto på att vi har en central roll i utvecklingen av framtidens miljövänliga och hållbara transporter. Den här typen av projekt är avgörande för att EU ska uppnå klimatneutralitet senast 2050 och minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent senast 2030, säger Mattias Östergren som är verksamhetschef på Nässjö kombiterminal.

Med anledning av satsningen har fastighetsägaren Jernhusen också byggt till själva terminalen med 7000 kvadratmeter; totalytan är nu uppe i 10 hektar.

– Under de senaste tio åren har vi gjort kraftiga investeringar i våra kombiterminaler. Detta är en del av vårt mål att öka det kollektiva resandet och att få över mer gods från väg till järnväg. Investeringen i Nässjö omfattar större ytor för effektivare lastning och lagring, säger Micael Svensson som är affärsområdeschef för Depå & Kombiterminaler på Jernhusen:

– Med Fehmarn-Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark, som står klar 2028, kommer förutsättningarna för järnvägstransporter från Europa till Sverige att förbättras avsevärt och här kan Nässjö spela en viktig roll. Vi på Jernhusen är investeringsvilliga och ser vi att depån i Nässjö skulle vara en god affär så kan vi vara intresserade av detta framöver.