Ny kombiterminal i Luleå

Kombiterminalen i Gammelstad förses med ett välbehövligt extra järnvägsspår. Foto: Luleå kommun

Inom kort blir Luleå bli ännu starkare inom transportsektorn. En utbyggd kombiterminal i Gammelstad med fler järnvägsspår i anläggningen och större lastkapacitet gör platsen till ett viktigt nav i transportnätet i Sveriges norra region.

Det är Luleå kommun och Trafikverket som tillsammans bygger spåret i detta samverkansprojekt. Infrastrukturen kommer därmed att få ett totalt lyft genom att flera infrastrukturförvaltare bidrar gemensamt till målen avseende transporter på Botniska korridoren.

– Luleå växer och en förutsättning är då givetvis att finns ett utbyggt transportnät som emotser det behov av transporter av gods som krävs. De transporter som sker på järnväg och väg idag räcker inte till för ett framtida större Luleå, därför känns det bra att vi redan nu tagit höjd för det säger, Robert Eriksson, projektansvarig vid Luleå kommun

Byggnationen av den nya kombiterminalen i Gammelstad sker med stöd från Tillväxtverket och den europeiska regional utvecklingsfonden. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas bli 33 miljoner kronor. Invigningen beräknas ske i mitten av oktober.

- Det har funnits stora behov av att utveckla järnvägsanläggningen inne på kombiterminalens område eftersom kombitrafiken ökar hela tiden och fler tåg till och från Gammelstad kombiterminal krävs för att möta transportbehovet, säger Thord Sandahl vd för Sandahlsbolagen som driver terminalen.