Eneroth tveksam till lånefinansiering av järnväg

Duygu Getiren/TT: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) kommenterar Trafikverkets infrastrukturplan.

När Trafikverket tidigare veckan lade fram den nationella infrastrukturplanen för perioden 2022-2033 fanns allehanda satsningar runt om i landet, över 850 miljarder kronor. Det mesta går till järnväg, bland annat fortsatt utbyggnad av höghastighetsbanorna med fokus på de första delsträckorna i anslutning till de tre storstäderna, plus upprustning av malmbanan och byggstart av sista sträckan på Norrbotniabanan.

Nu kommenterar ansvarige ministern förslagen i allmänhet.

Nu börjar den politiska processen, det kommer att bli ändringar, säger han utan att avslöja vilka.

Höghastighetsbanorna ska byggas

Han betonar att alla tidigare planer ska fullföljas.

Lagt kort ligger.

Han lyfter några större projekt, bland annat ska höghastighetsbanorna byggas för att öka kapaciteten.

Han lovar att Göteborgs flygplats Landvetter ska bli en hållplats på sträckan Göteborg-Borås.

De som är emot höghastighetstågen är också emot den här sträckan, säger Tomas Eneroth.

Har fått vad de behöver

Trafikverket föreslår i sin plan att upprustningen av malmbanan och andra tågförbindelser i norra Norrlands inland bör kunna finansieras med lån i stället för att plockas från statsbudgeten. Men Tomas Eneroth är tveksam, även om han inte helt vill utesluta det. Han tycker att Trafikverket har fått de pengar de behöver.

Men myndigheten pekar på att resurserna för underhåll av vägnätet inte räcker. Vägarnas standard kommer att sjunka om inte politikerna skjuter till mer.

Tomas Eneroth säger inte emot:

Det kommer att finnas en underhållsskuld kvar, det är ingen tvekan om det.

Men han lovar att det inte ska bli sänkt hastighet på vissa vägar, sträckor där människor pendlar dagligen, något som varit på tapeten och väckt protester senaste tiden. I stället bör olycksrisken byggas bort med mitträcken eller andra trafiksäkerhetsåtgärder, enligt Eneroth.