Världens största snösmältare anländer till Hässleholm

Snösmältarmaskinen, Snow removal SR700, är utvecklad av Railcare tillsammans med Trafikverket i ett långsiktigt utvecklingsprojekt. Foto: Frida Strand

Världens största snösmältare på räls är i Hässleholm för att hjälpa till med snöröjningen på stationsområdet. Det är första gången som en snösmältare har uppdrag i Skåne. Man får också hjälp på linjen av en stor plog.

Inledningen av december har varit präglad av snö och vind. Så pass mycket att SMHI utfärdade orange varning för vind i kombination med snö i delar av södra Götaland. Det gäller för Skåne län men även Blekinge, Kronoberg, Hallands och Kalmar län.

x

Snösmältaren och plogen har anlänt till Hässleholm. Foto: Frida Strand

På grund av väderläget har Trafikverkets nationella operativa ledare kallat ner en av Trafikverkets två snösmältare till Hässleholm. Vanligen är den stationerad i Hallsberg och det är första gången den är i Skåne.

– Vi fick signaler på att det skulle komma mycket snö och eftersom Hässleholm är en knutpunkt så behövde vi få det att fungera för att få en trafikeringsbar station, säger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare, trafikledningsområde Syd.

– Hässleholm är en station där järnvägen korsas åt alla håll. Det är så många växlar som är beroende av varandra så vi hade fått väldiga problem om vi inte hade fått bort snön, fortsätter han.

Emil Bäckman och Jonny Marklund är maskinoperatörer på Railcare. Foto: Frida Strand

Snösmältaren består av ett lok, en snöslunga, en smältkammare – det vill säga en vagn där snön smälts – och en vagn där överskottsvattnet förvaras tills det töms i dagvattenbrunnar. Till skillnad från en plog som plogar ut snön åt sidorna borstar snösmältaren bort snön från spåren, med hjälp av snöslungan. Sedan slungas snön upp i en vagn där den smälts i ett smältkar med uppvärmt vatten.

– Fördelen är att du får bort allt. Det blir inga vallar och när det kommer mer snö kan du köra igen. Dessutom slipper du logistiken med lastbilar som ska köra bort snö, förklarar Emil Bäckman, maskinoperatör på Railcare, som kommit med snösmältaren från Hallsberg.

Förutom snösmältningsmaskinen har man också kört ner en av Trafikverkets stora plogar, som vanligtvis står i Långsele.

– Jag körde ner från Sollefteå. Jag har aldrig varit längre söderut än Bräcke med den innan, säger Jonny Marklund, maskinoperatör på Railcare.

En stor plog kördes ner till Hässleholm för att hjälpa till med snöröjning på linjen. Bland annat har den körts på Skånebanan och Markarydsbanan. Foto: Frida Strand

Plogen, en SR200, är till för att röja snö från spåren ute på linjen, mellan stationerna. Under onsdagen och torsdagen har den kört både på Skånebanan mot Helsingborg och på Markarydsbanan, mot Markaryd. Fördelen med den är att den breddar banan samtidigt som den plogar. Det gör att vallarna kommer längre ut från spåren, vilket förbättrar sikten för lokförarna.

– Den har en maxbredd på sex meter och ofta är det ju diken där ute så då åker vallarna ner där, säger Jonny Marklund.

Göran Holmberg säger att det är viktigt att Hässleholms station fungerar eftersom stationen påverkar flera järnvägslinjer. Och här gör snösmältaren en viktig insats.

– Det hade varit kontinuerligt växelfel om vi inte hade fått ner snösmältaren, så det hade resenärerna märkt av. Om några av våra växlar hade slutat fungera hade vi fått förseningar och behövt glesa ut trafiken, säger Göran Holmberg.

Han är tacksam över att Trafikverket har nationella resurser att använda när det behövs.

– Vi tvekar inte att använda dem. Det är häftigt att se att vi kan flytta dem snabbt när det behövs, även om det rör sig om långa avstånd, säger Göran Holmberg.

xx

Snösmältarens snöslunga borstar ihop snön och slungar upp den till smältkammaren där den tinas till vatten. Foto: Frida Strand

I Sverige finns två snösmältare. De är stationerade i Hallsberg och Stockholm.

Snösmältarmaskinen, Snow removal SR700, är utvecklad av Railcare tillsammans med Trafikverket i ett långsiktigt utvecklingsprojekt. Det är världens största snösmältare, som är anpassad för att smälta snö på strategiska bangårdar och depåer.