Obehöriga personer i spår sinkar tågtransporter

Obehöriga i spår orsakat totalt 21 821 förseningsminuter för pendeltågstrafiken. Foto: MTR

Månadens punktlighet för MTR landade på 94,4 procent och var en förbättring jämfört med månaden innan, men en minskning med samma månad föregående år. Hela 39 procent av förseningarna utgjordes av olyckor/tillbud och yttre faktorer, vilket är en kategori som exempelvis innefattar obehöriga personer i spår och/eller spårområde, viltolyckor och stopp på grund av beslut av polisen.

Hittills i år har obehöriga i spår orsakat totalt 21 821 förseningsminuter för pendeltågstrafiken, vilket är närapå en fördubbling jämfört med samma period föregående år, då antalet förseningsminuter var 12 267 minuter För månaden var den 2 och 4 oktober två dagar där obehöriga i spår orsakade stopp i trafiken. Händelserna som ägde rum i Älvsjö och Årstaberg resulterade i stora störningar i pendeltågstrafiken och följdförseningar för avgångar i hela pendeltågsnätet.

MTR har inom samverkansprojektet med Trafikverket och Trafikförvaltningen, som går under namnet senior samverkan, flera aktiviteter som pågår för att minimera möjligheterna för obehöriga att ta sig in på spårområden. Bland annat har installation av stängsel vid Stockholm Södra resulterat i en minskning av antalet incidenter runt den stationen. Minskningen vid Stockholms södra med effekten av pandemin på resandet exkluderad är cirka 1 000 förseningsminuter per månad.

– Vi arbetar med det vi kan påverka för att minimera att resenärer ska kunna utsätta sig för den onödiga risken som spårspring innebär, men vi kan inte helt och hållet bygga bort detta utan det krävs åtgärder från hela samhället för att komma till bukt med problemet, avslutar Mats Johannesson.