Häggviks pendeltågsstation får ny entré

2025 står en ny sydlig entré till Häggviks station klar. Illustration Trafikverket

I slutet av 2025 öppnar en ny sydlig stationsentré vid Häggviks pendeltågsstation i Sollentuna. Det står klart sedan Sollentuna kommun, Trafikverket, Trafikförvaltningen och SEOM har undertecknat ett gemensamt genomförande- och finansieringsavtal för byggnationen. Avtalet innebär förbättrade resmöjligheter för både befintliga och kommande invånare kring den växande stadsdelen Södra Häggvik.

Den nya stationsentrén innebär att det byggs en ny stationsentré vid Häggvik station söder ut från befintlig perrong, men också bättre anslutningar till pågående utbyggnader i området. Den nya ingången kommer att korta resenärernas väg till stationen och ambitionen är därmed att det ska bli attraktivare att resa kollektivt.

– En tillgänglig kollektivtrafik underlättar för fler att få vardagen att gå ihop. Vi har arbetat hårt för en ny pendeltågsentré i Södra Häggvik. Den blir än mer viktig i takt med att Södra Häggvik byggs ut med bostäder och butiker, säger Henrik Thunes (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Avtalet godkändes av Sollentunas kommunfullmäktige den 23 september. Ambitionen är att den nya stationsentrén ska öppnas under senare delen av 2025 och börja byggas under 2023.

Den pågående stadsutvecklingen i Södra Häggvik möjliggör för bland annat omkring 5 000 nya bostäder. Planen är att utveckla och förtäta området till en blandad stadsdel med nya kvarter för bostäder, handel och arbetsplatser samt nya parker, torg och gator.

– Södra Häggvik ska bli en attraktiv och hållbar stadsdel där närheten till kollektivtrafik liksom bra gång- och cykelvägar är avgörande. Det är positivt att vi nu tar nästa steg i byggandet av en sydlig entré, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.