Mälartåg storsatsar på regionaltågstrafiken

Mälartågs satsning i vinter innebär ytterligare tolv nya dubbeldäckare på spåren i Stockholm-Mälardalen och många nya avgångar. Foto: Niklas Björling

Storsatsningen på regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälardalen fortsätter i vinter. Den stora ökningen av avgångar är möjlig genom att Mälartåg sätter in ytterligare tolv nya dubbeldäckare, förutom de 33 som redan rullar på spåren. Bakom satsningen på Mälartåg står Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm-Mälardalen.

– Fler nya tåg och fler nya avgångar gör att trafiken på Mälartågslinjerna har mer än fördubblats på fem år. Nu fortsätter vår historiska satsning med mer, bättre och smartare trafik för alla som besöker, bor eller jobbar i Stockholm-Mälardalen, säger Kristoffer Tamsons (M), styrelseordförande Mälardalstrafik och trafikregionråd Region Stockholm.

Den nya tidtabellen, som fastställts av Trafikverket, träder i kraft den 12 december 2021. Den största enskilda satsningen är fler avgångar med Mälartåg på linjen Örebro/Arboga – Eskilstuna – Stockholm – Arlanda – Uppsala  på vardagar i vardera riktningen. Detta sker genom att Mälartåg etablerar egen omfattande trafik på delsträckan Stockholm – Arlanda – Uppsala, som länkas ihop med den befintliga trafiken på Svealandsbanan.

– När nu samhället nystartar efter pandemin ligger den kraftiga ökningen av nya tåg och avgångar helt rätt i tiden. En satsning som leder till att vi än mer knyter ihop den dynamiska Stockholm-Mälarregionen på ett hållbart sätt, till nytta för medborgare och näringsliv, säger Monica Johansson (S), vice ordförande Mälardalstrafik och regionstyrelsens ordförande Region Sörmland.