Resa med spårvagn populärt i Lund

Intensivt spårvagnsresande i Lund under sommaren. Foto: Saucecans

Sommaren 2021 var bra för spårvagnsresandet i Lund. Under augusti månad gjordes totalt 43 895 resor, vilket gör augusti till den bästa månaden hittills. Den dag med högst resande hittills är onsdagen den 25 augusti, då 1972 resor gjordes med spårvagnen. Resultatet för juni månad var 31 843 resor och för juli månad 35 519 resor. Kapaciteten för spårvagnen är god och det finns ett stort utrymme för en fortsatt ökning av antalet resor.

– Det är väldigt roligt att Lundaborna har vant sig vid spårvagnen och att resandet har kommit igång så pass bra under sommaren. Jag har stora förhoppningar om att resandet ska fortsätta slå rekord flera månader framåt, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne.

– Det är mycket glädjande att resandet med spårvagnarna har ökat till att 43 895 resor gjordes i med spårvagnarna i augusti. Det finns också ett läge nu efter coronapandemin och när företagen längs med kunskapsstråket går tillbaka från distansarbete att än fler ska ställa bilen och välja denna högklassiga kollektivtrafik för pendlingen till och från jobbet, säger Philip Sandberg (L), ordförande i kommunstyrelsen, Lund.