400 miljoner kronor satsas i Skaraborg Logistic Center

Från vänster: Magnus Sundén näringslivschef Falköpings kommun, Karola Svensson 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen Falköpings kommun, Lennart Karlsson VD Jula Logistics, Adam Johansson ordförande i kommunstyrelsen Falköpings kommun, Ida Elf infrastrukturstrateg Falköpings kommun. Foto: Falköpings kommun.

Som ett led i att utveckla konceptet Skaraborg Logistic Center, SLC, och visionen om att vara centret ska vara Skaraborgs naturliga logistiknav för järnvägsrelaterade transporter och tjänster, gör nu Falköpings kommun och Jula Logistics en gemensam satsning.

– Falköpings kommun jobbar för att utveckla konceptet Skaraborg Logistic Center, och området Marjarp. Att Jula Logistics nu avser att exploatera och utveckla sin verksamhet inom hållbar logistik är helt rätt för områdets utveckling. Julas investering tillsammans med den investering som görs i en ny överlämningsbangård innebär att det inom några år satsas närmare 400 miljoner kronor i området, säger infrastrukturstrateg i Falköpings kommun Ida Elf.

x

Skaraborg Logistic Center, Falköping. Foto: Falköpings kommun

Jula Logistics fortsätter sin satsning på hållbar logistisk genom att nu bygga ett lager om 40 000–50 000 kvadratmeter på området inriktat bl.a. mot svensk exportindustri. Detta gör det till det näst största lagret i Skaraborg, efter Julas befintliga centrallager i Skara. Investeringen från Jula uppgår till 250 miljoner kronor.

– Vi har investerat mycket för att bygga upp en infrastruktur här på Marjarp, framförallt på transportsidan. Det nya lagret är nästa steg i hur vi ska fortsätta utveckla området tillsammans med Falköpings kommun, säger vd för Jula Logistics Lennart Karlsson.

Lagret kommer även anslutas med tågspår för omlastning och byggs i samarbete mellan Jula Logistics och Falköpings kommun.

– Det känns fantastiskt roligt att vi får ytterligare satsningar på Skaraborg Logistic Center som genom många år varit en medveten satsning från kommunens sida. Vi vet att mer och mer gods behöver transporteras hållbart och där är västra stambanan och järnvägen vår allra bästa möjlighet till det, säger kommunstyrelsens ordförande i Falköpings kommun Adam Johansson.