Ny tågterminal invigd

Tågterminalen i Malungsfors är nu färdig. Foto: Malung-Sälens kommun

Tågterminalen i Malungsfors är nu färdig att börja användas för tågtransport av sågade trävaror i containers till hamn. Varje transport till kund ersätter cirka 22 lastbilar. Genom containertransporterna minskar totala transportsträckan till kund med cirka 4 840 kilometer bilväg för varje tåg, vilket ger en minskning av 24 500 kilo koldioxid på hela sträckan till Asien.

Genom utbyggnaden av terminalen, som utförts med hjälp av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet och delägarna i Västerdala Terminal och Järnvägsspår, är det nu möjligt att lasta på tåg tidigare i transportkedjan och närmare industrin Fiskarhedens sågverk.

– Vi tar nu nästa steg i omställningen för transporter på järnväg. Vi vill visa att det är möjligt att minska användningen av fossila bränslen genom att ersätta lastbilstransporter med tåg och samtidigt öka effektiviteten, säger Joakim Limberg, sales manager på Fiskarhedens Trävaru.