Hybridmaskiner sänker järnvägs - administratörernas totala kostnader för spårunderhåll

Spårunderhållsmaskinen Unimat 09-4 x 4/4S E3: Den elektriska energin matas med nästan inga förluster till drivsystemet. Elektriska drivmotorer överför kraften till skenorna. För den elektriska arbetsprincipen elektrifierades avstämningsenheten utan att de viktiga avstämningsparametrarna förändras. Alla roterande rörelser drivs elektriskt. Alla linjära rörelser, såsom aktivering av hjälpcylindrarna, utförs hydrauliskt. Foto: Plasser & Theurer

Av Markku Björkman

EU: s klimatmål 2030 innehåller ett brett paket av miljö- och energimått. Järnvägsadministratörer, såsom Deutsche Bahn (tyska järnvägen) och ÖBB (österrikiska federala järnvägen) utvecklar strategier för en hållbar hantering av sina järnvägsnät. I detta sammanhang är det viktigt för infrastrukturföretag att agera på ett flexibelt och ekonomiskt lönsamt sätt.

Österrikiska företaget Plassers & Theurers lösning består av ett nytt framdrivningskoncept som möjliggör körning av maskinen med hjälp av en dieselmotor eller med hjälp av en elmotor som använder den elektriska energin från ledningen. Detta gäller både pendling och arbete. Som ett resultat är det lokala utsläppet av koldioxid praktiskt taget noll, vilket - tillsammans med omfattande akustiska isoleringsåtgärder - gör det möjligt för våra kunder att uppfylla generella ekologiska krav inom ramen för infrastrukturskydd.

Plasser & Theurer har nyligen levererat ytterligare en serie nya maskiner, alla utrustade med det järnvägskontrollsystem som föreskrivs i Italien.

Dessa maskiner kommer att användas för att eliminera specifika defekter, både i hög - hastighets avsnitt och i konventionella sektioner. Stigande bränslepriser, låg avkastning från arbetsskift och höga personalkostnader är verkligheten som företagare står inför. Hybridmaskiner erbjuder ett antal möjligheter för att sänka sina totala kostnader på lång sikt.

När en aktiv kontaktledning är tillgänglig är huvuddieselmotorn avstängd. Som ett resultat minskar bränsleförbrukningen och därmed bränsletiden och kostnaderna avsevärt. På grund av den kortare användningstiden minskar dess - utom antalet avbrott för service av dieselmotorn och därmed reduceras även de totala kostnaderna. På grund av att bromsningen fungerar som en generator kan den el som därmed genereras återföras till nätet. Om denna möjlighet inte existerar på grund av järnvägsoperatörens regler, försvinner denna energi genom ett bromsmotstånd, monterat på maskinens tak. I båda fallen ökar bromsarnas livslängd på grund av mindre slitage.

Spårunderhållsmaskinen är utrustad med en dieselgeneratorsats så att maskinens inbyggda nätverk matas på ett så miljövänligt sätt som möjligt under arbetsavbrott. Den driver elektriska apparater som belysning, ventilation, datorer etc med elektrisk kraft när det inte är möjligt att få el från luftledningen.

 

bild