Banedanmark genomför omfattande uppgradering av sträckan Köpenhamn - Odense

Banedanmark genomför stort återuppbyggnadsprojekt vid Slagelse Station. Foto: Banedanmark

Till sommaren startar ett stort ombyggnadsprojekt vid danska Slagelse Station. Syftet med ombyggnaden är både att öka komforten för passagerarna på stationen och att förbereda sträckan förbi Slagelse för framtidens tågtrafik.

De senaste åren genomför Banedanmark en omfattande uppgradering av den hårt trafikerade sträckan mellan Köpenhamn och Odense. Syftet är att uppgradera linjen för framtidens tågtrafik och arbetet består av spårförnyelser och spårkonvertering på flera ställen längs linjen. Detta inkluderar Slagelse station, där Banedanmark kommer att inleda ett större ombyggnadsprojekt .

Projektledare Klaus S. Jørgensen kommenterar: ”Uppgraderingen av Slagelse Station är en viktig del av arbetet med att upprusta linjen mellan Ringsted och Odense för framtidens tågtrafik och öka tågens hastighet mellan Ringsted och Odense. När uppgraderingen av Slagelse Station är klar 2022 kan passagerarna se fram emot bättre komfort på Slagelse Station, högre hastigheter förbi stationen och ett effektivare trafikflöde med fler tåg i tid.

Under det omfattande arbetet kommer Banedanmark bland annat att ta bort några av de gamla växlarna och byta ut dem mot nya och på flera ställen måste räls, sliprar och fundamentet under spåret också bytas ut. Plattformarna förnyas och komforten på stationen ökas med nya plattformstak.