MTR levererar stabil punktlighet för tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg

MTRX var punktligast av alla tåg- och flygbolag som trafikerar sträckan Stockholm Göteborg. Foto: MTRX

Trots en pågående pandemi med nya restriktioner och krav på kollektivtrafiken går det att konstatera att MTR åter levererat en stabil produktion för samtliga trafikslag med historiska rekord gällande punktlighet för tunnelbana, pendeltåg och MTRX fjärrtåg. Dessutom har MTR, som första nordiska trafikoperatör anslutit sig till Science Based Targets Initiative och är därmed ett av 3 067 företag som är del av FN:s globala kampanj Race to Zero, för att öka klimatåtagandet inför klimatmötet COP-26.

För MTR handlar hållbarhet om mycket mer än att minska utsläpp och effektivisera energiförbrukning. Med en vision om att länka samman och utveckla hållbara samhällen där både människor och miljö mår bra är hållbarhetsarbetet kärnan i hela verksamheten.

– Den viktigast uppgiften har till pandemin tog fart varit att få fler att resa med den spårbundna kollektivtrafiken, men under 2020 blev uppdraget det motsatta för att bidra till att minska smittspridningen i samhället. Det har verkligen varit en utmaning utan motstycke, men vi har med gemensam kraft lyckats och dessutom har vi hållit i vårt hållbarhetsfokus, vilket är ett bevis på att vi aldrig kommer att låta vårt hållbarhetsarbete stanna av, säger Henrik Dahlin, vd MTR Nordic Group.