Järnvägen mellan Oslo och Göteborg bör uppgraderas menar OECD-rapport

Skanska har presenterat möjligheten av att bygga järnväg på broar. Foto: Skanska

Att uppgradera järnvägssträckan mellan Oslo och Göteborg till en dubbelspårig järnväg och använda höghastighetståg kan hjälpa till att bättre koppla samman Nordeuropa fysiskt och minska miljöpåverkan genom att flytta gods från väg till järnväg. Det menar OECD i en ny rapport.

OECD-organet String bör göra en samlad insats för att öka medvetenheten om och få stöd för denna prioritering i alla fyra medlemsländer. Det är viktigt att understryka effekten av denna infrastruktursatsning samtidigt som man undersöker alternativa finansieringsmekanismer, inklusive finansiering från EU-CEF, Connecting Europe Facility, påpekar man i rapporten.

String är en opolitisk gränsöverskridande organisation som involverar fem städer,  Hamburg, Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Oslo och åtta regioner: Schleswig-Holstein, Region Syddanmark, Region Själland, Region Region Danmark, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Viken County samt fyra länder: Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Det bor cirka 14 miljoner invånare inom String-området som har en stark potential att bli en ledande europeisk region.