Trafikverket rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen i sommar

Många projekt kommer att pågå på järnvägen i sommar. Foto: Trafikverket

I Västsverige jobbar Trafikverket med järnvägen på flera håll mellan Halland och Värmland. I Västra Götaland görs flera stora arbeten som påverkar tågtrafiken, framför allt runt Göteborg och Borås.

– Arbetena är planerade sedan länge och tågens tidtabeller är anpassade. Men för dig som ska resa med tåg i sommar är det bra att planera din resa extra noga hela vägen från dörr till dörr, säger Madelene Frödell, avdelningschef på Trafikverket.

I Västsverige pågår en historisk satsning på infrastruktur. Samtidigt som man rustar upp och moderniserar vårt befintliga transportsystem, byggs på flera håll också helt ny järnväg.

Trafikverket arbetar också med dubbelspår i Ängelholm-Maria. Det som sedan återstår för att hela järnvägen mellan Göteborg och Malmö ska bli dubbelspårig är en sträcka på fyra kilometer mellan Maria-Helsingborg. Utbyggnaderna ökar säkerheten utmed sträckan. Det blir också smidigare att pendla i närområdena och att ta sig med tåg hela vägen längs sydvästra Sverige.

Orsaken till trafikpåverkan mellan Göteborg och Alingsås och Göteborg och Trollhättan/Oslo är arbeten vid Olskroken där byggs en av de viktigaste knutpunkterna i järnvägssystemet om. Bland annat separeras järnvägsspåren som möts här till olika nivåer med hjälp av broar. Det underlättar för tågtrafiken som antingen passerar eller åker in och ut från Göteborgs central.

I Boråsområdet rustas järnvägen upp för att minska driftstörningar, höja standarden och skapa ett mer robust och tillförlitligt järnvägssystem. Fem projekt ingår i upprustningen, varav två redan är avslutade. På Borås bangård har Trafikverket bytt kontaktledning för att förbättra driftsäkerheten och mellan Borås och Hillered har spår och växlar bytts. De återstående tre projekten inleds i sommar och påverkar tågtrafiken Herrljunga-Borås-Varberg.

På Värmlandsbanan görs en hel del underhållsarbete som påverkar tågtrafiken. Trafikverket kommer att arbeta på olika delar av sträckan mellan Karlstad och Kil. Det är förberedande arbeten som görs inför det omfattande spårbytet på järnvägen som startar nästa år.