Miljardstöd till återstart av järnvägen

Johan Nilsson/TT: Restriktionerna har fått antalet resenärer att minska och tågbolag har förlorat intäkter under pandemin. Arkivbild.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om satsningen på järnvägsinfrastrukturen. Pengarna ska gå till en sänkning av banavgifterna, till stöd för järnvägsoperatörerna som drabbats ekonomiskt under coronakrisen.

Det är ett stort steg för att få mer hållbara transporter i Sverige. Inte minst mot bakgrund av pandemin och den nedgång som varit i järnvägstransporter, i både gods- och persontrafik, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Viktig för klimatmålen

Enligt Per Bolund är sänkningen av banavgifterna även viktig för att nå klimatmålen och en del av arbetet med att föra över resor från väg- och flygtrafik till transportmedel med låg klimatpåverkan, som järnväg och sjöfart.

Under pandemin har EU gett medlemsstaterna möjligheten att tillåta infrastrukturförvaltarna att tillfälligt sänka eller slopa banavgifter. Arbetsgivarorganisationen Almega har tidigare krävt att banavgifterna ska avskaffas, men i dagsläget är det inte aktuellt i Sverige.

Banavgifterna är bundna av EU-regler så där har medlemsstaterna ganska lite utrymme för att göra egna stöd. Från Sveriges sida har vi haft en miljöbonus till järnvägen som har varit ett sätt att kompensera för banavgiften, säger Bolund.

"Snabb återstart"

Förhoppningen är att satsningen ska göra järnvägen mer attraktiv för godstransportörer, men också stärka ekonomin i persontrafiken där restriktionerna har lett till en minskning av resenärer.

Innan pandemin var det tydligt att trafikanterna valde bort flyg för järnvägstransporter. Nu tror vi att pengarna ger en väldigt bra möjlighet att få en snabb återstart för järnvägen, säger Bolund.