Makadam under spårvagnsrälsen i Göteborg återvinns

Spårarbeten vid Kungsportsplatsen. Makadam och asfalt som grävs upp här ska sorteras och tvättas på Renova Miljös avfallsanläggning i Fläskebo, Landvetter. Foto: Renova

Avfalls- och återvinningsföretaget Renova Miljö undersöker tillsammans med Trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar i ett gemensamt projekt om makadamen under spårvagnsrälsen kan återanvändas. Makadam från spårarbeten i centrala Göteborg körs därför nu till Fläskebo avfallsanläggning i Landvetter för sortering och tvätt.

Spårvagnsspåren i Göteborg vilar på en bädd av makadam, krossad sten, oftast med asfalt ovanpå. Med tiden slits makadamen och packas ihop. Det blir sättningar i marken och makadamen måste bytas ut. Hittills har blandningen av makadam och asfalt som grävts upp deponerats eller använts som konstruktionsmaterial på deponier. Nu är förhoppningen att Trafikkontoret istället ska kunna återanvända den.

– Det skulle spara både deponivolym och jungfruligt bergmaterial, och bidra till en mer cirkulär masshantering. Dessutom kan det bli ekonomiskt lönsamt, säger Nanna Bergendahl, Miljö- och utredningschef på Renova Miljö.

x

Materialet siktas och tvättas för att få ut makadam av rätt storlek och få bort stoft och föroreningar. Foto: Renova

De första lassen, totalt 650 ton, kördes till Fläskebo avfallsanläggning från ett spårbyte i Örgryte i höstas. Först siktades och tvättades materialet för att få ut makadam av rätt storlek och få bort stoft och föroreningar. Nästa steg blir ett packningstest som Trafikkontoret ska göra. Även den bortsorterade asfalten ska komma till nytta, Renova Miljö planerar att krossa den och därefter skicka den till återvinning.

Under sommarhalvåret ska Renova ta emot makadam från ytterligare tre spårarbeten. Det första, mellan Kungsportsplatsen och Valand, har just börjat.

– Projektet pågår året ut. Vi hoppas förstås att resultatet blir så bra att återanvändningen av makadam blir permanent. Hittills ser det väldigt lovande ut, säger Lisa Bindgård, Miljöutredare på Renova Miljö som håller ihop projektet.