Inlandsbanan byter vd

Inlandsbanan får ny ledning. Bild: Inlandsbanan

Styrelsen för Inlandsbanan har kommit överens med vd Peter Ekholm om att han lämnar rollen som vd för bolaget. Peter Ekholm har gjort goda insatser Inlandsbanan under de fem år han har varit anställd som vd för koncernbolaget. Det infrastrukturprojekt Inlandsbanan med kraft drivit de senaste åren har påvisat att Inlandsbanan på kort tid kan skapa en järnvägslänk till nytta för inlandet och hela Sverige.

Peter Ekholm avslutar sin anställning omgående.

– Peter har gjort ett utmärkt arbete med att driva det här för Sverige viktiga infrastrukturprojektet. Den strategiska inriktning och position Inlandsbanan nu har tagit kommer att ställa krav på ett nytt ledarskap varför styrelsen beslutat att genomföra ett ledarskifte. Detta är rätt tidpunkt för förändring då bolaget går in i en ny fas i det fortsatta arbetet med att utveckla bolaget och realisera en rustning av Inlandsbanan, säger styrelsens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Processen för att rekrytera en ny vd påbörjas omgående. Tills att en ny permanent vd finns på plats kommer Mats Portinson att vara tillförordnad vd och ordförande Katarina Nyberg Finn tar som rollen som arbetande styrelseordförande. Mats Portinson är idag vice vd samt Infrastrukturchef på Inlandsbanan.