Fortsatt lågt resande med SJ

SJs resandeutveckling under första kvartalet ligger på minus 63 procent. Foto: SJ

Resandet under årets första kvartal har legat på en fortsatt låg nivå med en förordning som begränsar hur många platser i tågen som kunnat säljas. SJ har fortsatt att ta ansvar för att genomföra trygga och klimatsmarta resor på samtliga linjer.

Den starka begränsningen i antal sålda resor på grund av coronapandemin ledde till en resandeutveckling under första kvartalet på - 63 procent, att jämföra med förra årets första kvartal som hade en resandeutveckling på - fyra procent. Då hade pandemin direkt effekt på resandet och resultatet under kvartalets två sista veckor, i år påverkades hela kvartalet av pandemin.

SJ har tagit ett stort ansvar för att erbjuda en välfungerande tågtrafik under pandemin och har trafikerat samtliga linjer.

– Vi lever uteslutande på intäkter från våra kunder. Det betyder endera biljettintäkter från våra resenärer eller avtalsintäkter från våra beställare i vissa upphandlade affärer. I andra upphandlade affärer lever vi även där på biljettintäkter och bär själva den affärsmässiga risken om resandet uteblir. När dessa intäkter minskar kraftigt påverkas naturligtvis vårt resultat, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Den trafik SJ kör på uppdrag av Mälardalstrafik är ett exempel på en affär där SJ tar hela risken om resandet minskar. Enligt gällande avtal har SJ rätt att omförhandla villkoren om förutsättningarna väsentligen förändras, vilket SJ påkallade redan våren 2020. Då sådana förhandlingar inte har slutförts, sade SJ i mars upp avtalet i förtid för att dämpa den kraftiga förlust som affären innebär när resandet nu under ett års tid varit extremt lågt. Den 26 april blev dock SJ och Mälardalstrafik överens om en ersättningsnivå för de tre sista månaderna i avtalsperioden, och trafiken kommer att upprätthållas som vanligt under hela perioden.