Vänsterpartiet efterlyser tågsatsningar i Skåne

Simrishamns stationshus. Vänsterpartiet Skåne vill bland annat bygga Simrishamnsbanan. Foto: Wikipedia

Vänsterpartiet Skåne saknar ett helhetsperspektiv för transporter i regionen. När regionstyrelsen nu har lagt fram sitt förslag till transportinfrastrukturplan ansåg Vilmer Andersen, partiets representant i Regionstyrelsen, att satsningarna i regionen på främst ökad järnvägskapacitet borde ha varit betydligt större. Det gäller inte minst Södra Stambanan och Västkustbanan men också viktiga järnvägssträckningar som har betydelse för den lokala och regionala tågtrafiken.

 – Ett exempel på detta är den så kallade Simrishamnsbanan, vi kan inte fortsätta vänta på beslut. Den behöver byggas nu, för att korta pendlingsavståndet till östra Skåne. Om man börjar nu står den klar 2025. Säger Vilmer Andersen.

Förutom persontrafiksatsningarna kräver Vänsterpartiet också snabba beslut gällande de växande godstransporterna. Andersen fortsätter:

– Vi har ett växande problem med tunga lastbilstransporter genom Skåne. För att lösa det problemet krävs stora satsningar. Om vi ska nå de uppsatta miljömålen måste godset färdas på järnväg istället för väg.

Av samma anledning efterlyser Vänsterpartiet satsningar på ett yttre godsspår utanför Malmö och Lund. En korridor för detta är reserverad i Malmö Stads översiktsplan.

– Om det yttre godsspåret inte byggs kommer allt gods på järnväg att transporteras genom centrala Malmö med ökade risker för de 50 000 boende längs Kontinentalbanan. Avslutar Vilmer Andersen.