Hur blir det med yttre godsspåret?

Kontinentalbanan passerar Rosengård, Malmö. Foto: Wikipedia

Vänsterpartiet ställer fråga om järnvägssatsningar på Regionfullmäktiges sammanträde den 29 oktober.

I många år har både Malmö Stad och Region Skåne arbetat med planer på att få bort godstrafiken från Kontinentalbanan som skär genom allt mer tätbefolkade områden i Malmö. Utredningar som visar på olika möjligheter att dra ett yttre godsspår väster om Lund och öster om Malmö har gjorts bland annat av Region Skåne.

I slutet av 2015 kör den nya pågatågstrafiken runt Malmö igång med halvtimmestrafik. Boende kring Kontinentalbanan är oroliga för säkerheten när pågatåg och godståg i framtiden ska samsas på samma bana och Räddningstjänsten är osäker på om och hur en evakuering av de boende (ca 50 000 personer) längs Kontinentalbanan ska gå till, om en stor olycka inträffar. Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne, Vilmer Andersen kommenterar:

– Människor som bor i området verkar vara positiva till den nya Pågatågstrafiken, Malmöringen, men man frågar sig när godset ska bort från staden.

– I det så kallade Skånepaket som Region Skåne har lämnat till Trafikverket och regeringen ingår inte det yttre godsspår inom planperioden fram till 2025. Däremot finns andra projekt som berör godstrafiken på järnväg i Malmö. Därför ställer jag en fråga till Pontus Lindberg, ordförande för Regionala tillväxtnämnden, om man har lagt det projektet i malpåse, avslutar Andersen.