Avtal säkrar regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälardalen

Överenskommelsen mellan Mälardalstrafik och SJ innebär att trafiken på de fyra Mälartågslinjerna kommer att rulla som vanligt. Foto: Matthias Pfeil

Mälardalstrafik och SJ har slutit en överenskommelse som säkrar den samhällsviktiga regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälardalen i höst. Mälartågen på de fyra regionaltågslinjerna kommer att rulla som vanligt genom att SJ fortsätter att köra trafiken även under kvarvarande avtalstid.

– Trafiken är säkrad för pendlarna. Hotet om en nedsläckt regionaltågstrafik är avvärjt. Det här är en viktig och tydlig arbetsseger. Vi tar nu ansvar för att säkerställa trygghet i höst, men bygger också en stabil grund för en nystart bortom pandemin, med en efterlängtad utveckling av trafiken bortom årsskiftet, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Mälardalstrafik och trafikregionråd i Region Stockholm.

Överenskommelsen omfattar de tre sista månaderna av nuvarande trafikavtal. Den ger SJ ekonomiska förutsättningar att kunna driva trafiken med god kvalitet under hösten. Den gör det också möjligt att få en ordnad övergång av trafiken inför Mälardalstrafiks storsatsning med både fler nya Mälartåg och avgångar från den 12 december - och då trafikföretaget MTR Jota börjar köra tågen.

– För oss har det varit viktigt att ta ansvar för våra resenärer och nu har vi hittat en rimlig lösning, där kollektivtrafiken genom SJ får fortsätta att rulla. Det gör att alla arbets- och studiependlare som behöver resa även under pandemin kan göra det tryggt och säkert säger Monica Johansson (S), vice ordförande för Mälardalstrafik och regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.

Bakgrunden till överenskommelsen är att SJ sade upp trafikavtalet för fyra regionaltågslinjer i förtid. Orsaken var det intäktstapp som det minskade resandet under pandemin orsakat. Den förtida uppsägningen medförde inte bara ett hot mot trafiken på dessa linjer under hösten utan skapade även osäkerhet för regionens näringsliv och resenärer.

– Vi har arbetat intensivt för att hitta en lösning, eftersom en fungerande regionaltågstrafik i Stockholm-Mälardalen är en väsentlig del av transportsystemet och avgörande för många invånares vardag. Tack vare konstruktiva samtal finns nu en logisk lösning på plats som innebär att SJ kör avtalstiden ut, säger Helena Ekroth, vd Mälardalstrafik.