Skogsindustrierna vill se högre anslag till järnvägsunderhåll

Foto: Skogsindustrierna

Branschorganisationen Skogsindustrierna är missnöjda med regeringens budgetramar för järnvägsunderhåll. Skogsindustrierna menar att med en ökande underhållsskuld påverkas kvaliteten och förtroendet för transportsystemet negativt. 

– En minskad underhållsskuld är den viktigaste åtgärden i transportsystemet för att säkra industrins konkurrenskraft och möjliggöra mer gods på järnvägen. Dessvärre ökar regeringens Infrastrukturproposition det eftersläpande underhållet istället för tvärt om, säger Karolina Boholm, Transportdirektör på Skogsindustrierna. 

Bristande underhållssatsningar leder i förlängningen till att tågen inte går i tid och att det blir svårare för industrin att flytta över mer gods från väg till järnväg, framhåller branschorganisationen.

Skogsindustrierna vill att underhåll går före nyinvesteringar.

– Underhåll bör gå före nyinvesteringar så länge underhållsskulden finns kvar, säger Karolina Boholm.

Skogsindustrierna anser slutligen att regeringen bör återkomma till riksdagen med en proposition med en finansierad långsiktig underhållsplan och ett tydligt måldatum när det eftersläpande underhållet ska vara minimerat, förslagsvis inom 20 år.