Regeringsproposition tryggar Ostlänken

Målet är att Ostlänken står klar för persontåg 2035. Foto: Norrköpings kommun

Nu har regeringen presenterat sin infrastrukturproposition. Propositionen sätter de ekonomiska ramarna för underhåll och investeringar för väg och järnväg de kommande tolv åren, och den nya ramen för 2022–2033 kommer att höjas med 176,5 miljarder kronor. Det är ett positivt besked för Norrköping inför den fortsatta planeringen av Ostlänken.

– Vi är mycket glada att regeringen fortsätter arbeta efter tidigare lagd plan och fattade beslut. En sådan här historisk satsning på infrastruktur tryggar fortsatt planering och finansiering av Ostlänken, och vi kan nu som kommun fortsätta jobba framåt med våra planer med en ny centralstation i Butängen och för stadsutveckling runt om den nya stationen, säger kommunstyrelsens ordförande, Olle Vikmång (S).

Den planerade Ostlänken är viktig för Norrköping som ett nav i Stockholms arbetsmarknadsregion och skapar bättre förutsättningar för såväl tillväxt som samhällsplanering. Trafikverket har som mål att Ostlänken står klar för persontåg 2035. Då kan fler ta tåget och det blir lättare att ta sig mellan orterna Linköping, Norrköping, Nyköping, Vagnhärad, Södertälje och Stockholm. Dessutom frigörs kapacitet på stambanorna.

– Ostlänken är mycket viktig för inte bara Norrköpings kommun, utan också för regionens och landets utveckling. Regeringens presentation idag gör att vi kan känna oss ännu mer trygga med att Ostlänken kommer att byggas enligt gällande plan, vilket innebär att Norrköping och regionen blir än mer attraktiv för företag att etablera sig i och bidrar till en positiv tillväxt, säger Fredrik Björkman (M), oppositionsråd.