Tydlig förbättring för pendeltågens punktlighet

Pendeltågens punktlighet har tagit ett stort kliv uppåt. Foto: Viktor Fremling

Under mars har pendeltågens punktlighet tagit ett stort kliv uppåt jämfört med februaris punktlighet, men månadens resultat når inte riktigt samma nivåer som vid samma tid föregående år. Den totala punktligheten för månaden landade på 91,9 procent vilket är en minskning med cirka 4,6 procent i jämförelse med samma tidpunkt förra året. Månadens punktlighet påverkades främst av problem med infrastruktur som stod för 47,9 procent av förseningarna.

Det har varit en utmanande start på året för pendeltågstrafiken i Stockholm. Dock syns en tydlig förbättring av punktligheten under mars. I jämförelsen med föregående månad så var pendeltågens punktlighet cirka 10 procentenheter bättre, vilket delvis beror på att mars haft ett mildare väder.

Trots bättre väderleksförhållanden har rälsbrotten mellan Kungsängen och Kallhäll som uppstod i slutet av januari påverkat punktligheten negativt ända fram till den 23 mars, då hastigheten åter höjdes till det normala från att ha varit nedsatt till 40 kilometer i timmen. Även urspårningen av ett godståg i Häggvik den 11 februari har påverkat punktligheten under en längre tid, då det varit en begränsning av spårkapacitet förbi det drabbade området.

— Det är positivt att vi kan se en tydlig förbättringsutveckling gällande vår punktlighet och vi arbetar nu för att snabbt komma upp på samma stabila nivåer som rekordåret 2020, säger Mats Johannesson vd MTR Pendeltågen.