Ny järnväg minskar restiderna mellan Oslo och Bergen med en timme

Projektet beräknas kosta 35,6 miljarder norska kronor. Arkivbild

Den norska regeringen kommer att överföra förvaltningen av Ringeriksbanen / E16, ett kombinerat järnvägs- och motorvägsprojekt till det statligt ägda infrastrukturföretaget Nye Veier.

– Detta innebär att Nye Veier tar över ansvaret för att bygga den nya 40 km dubbelspåriga linjen mellan Sandvika och Hønefoss, liksom den nya fyrfältiga E16 från Skaret till Hønefoss i samma korridor, säger transportminister Knut Arild Hareide, till media.

Nye Veier skapades av den norska regeringen 2016 för att genomföra storskaliga civila infrastrukturprojekt och är helägt av transportministeriet. Det kombinerade Ringeriksbanen / E16-projektet förväntas kosta uppskattningsvis 35,6 miljarder norska kronor och byggandet är planerat att starta någon gång mellan 2021 och 2022.

Projektet kommer att ingå i den Norges nationella transportplan 2022-2033. Planen kommer att presenteras som en del av regeringens reviderade nationella budget, med ett beslut som förväntas komma under sommaren.

En genomgång av projektet har resulterat i ett antal förslag som skulle kunna sänka kostnaden med 4 miljarder norska kronor, som till exempel att sänka hastigheten på banan med 50 kilometer timmen - minskning av den planerade linjehastigheten till 200 kilometer timmen. Norska järnvägsdirektoratet har rekommenderat att ett beslut måste fattas om projektet ska godkännas baserat på uppgifterna i rapporten. Den nya järnvägen förväntas erbjuda restider på cirka 30 minuter mellan Oslo och Hønefoss och kommer att minska restiderna mellan Oslo och Bergen med nästan en timme.