Norge inleder dialog med svenska regeringen om järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

Ambitionen är arr en tågresa mellan Oslo och Stockholm ska ta under tre timmar. Foto: Oslo-Sthlm 2.55

Nu presenterar den norska regeringen sin nationella transportplan för de kommande åren. Skrivningar i transportplanen bekräftar att den norska regeringen redan har inlett dialog med den svenska regeringen om en framtida modern järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

– Det är naturligtvis viktigt att den norska regeringen bekräftar att arbetet är påbörjat och att en dialog har inletts med Sverige. Vår förhoppning är nu att ett avtal ska slutas mellan länderna som formaliserar arbetet ytterligare. Det är nästa steg, säger Jonas Karlsson, vd Oslo-Sthlm 2.55.

Den nationella transportplanen är ett inriktningsdokument för hur man ska arbeta mot de övergripande målen för transportsektorn under de närmsta tolv åren. Transportplanen ger en ram för utvecklingen av transportsystemet, med särskild tonvikt på prioriteringar under de första sex åren.

– Vi tycker att det är positivt att man i transportplanen åter lyfter tanken om den nordiska triangeln och vikten av en öst-västlig förbindelse. Det är viktigt att de gränsöverskridande projekten lyfts fram, säger Jonas Karlsson.

Den norska infrastrukturministern har tidigare meddelat att det norska Jernbanedirektoratet ska få i uppdrag att genomföra en möjlighetsstudie för Oslo-Stockholm. Arbetet, som enligt ministerns ambitioner ska ske i nära samarbete med Trafikverket, ska bland annat kartlägga marknadspotential, kapacitetsbehov, stråkval, samhällsnyttor och kostnader för projektet. Man vill även granska de studier som Oslo-Sthlm 2.55 tagit fram om förbindelsens potential.

– Den norska infrastrukturministern har varit tydlig i sina ambitioner om att genomföra en möjlighetsstudie för projektet. Det är i grunden väldigt positivt, men det är samtidigt viktigt att arbetet sker gemensamt med Sverige, avslutar Jonas Karlsson.