Planerar ny spårväg genom Frihamnen-Lindholmen i Göteborg

Visionsbild för ny spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén. Bild: Stadsutveckling Göteborg

Nu planeras ny spårväg genom Frihamnen i Göteborg. Spårvägen ska, i enlighet med visionen för Älvstaden, knyta samman staden över älven, ge korta restider samt skapa förutsättningar för att möta de ökade behov som Älvstadens utbyggnad av bostäder och arbetsplatser medför.

x

Spårvägen är en delsträcka inom ett av de nya utpekade kollektivtrafikstråken inom Sverigeförhandlingen, spårväg från Brunnsbo till Linné. Nu ligger detaljplanen för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén ute för samråd.