Skanska drar sig ur tågtestbana

Skanska drar sig ur tågtestbanan mellan Jörn – Arvidsjaur. Foto: Region Västerbotten

Nu står det klart att Skanska inte längre står kvar som finansiär av den planerade tågtestbanan mellan Jörn och Arvidsjaur. Detta bara en dryg månad efter regeringens fastställan av Skanskas ensamrätt till tågbanan som varit nedlagd sedan 1990.

Planerna för en tågtestverksamhet på den 7 mil långa järnvägssträckan startade redan 2013 på initiativ av Skellefteå- och Arvidsjaurs kommun. Trafikverkets styrelse fattade 2020 beslutet att upplåta sträckan till Skanska, vilket överklagades av Inlandsbanan men så sent som i januari i år alltså fastställdes av regeringen. 

Planen var att sträckan skulle rustas upp för fyra miljarder kronor för att möjliggöra tester av tåg och järnvägsutrustning i vinterklimat och förhoppningen var att anläggningen skulle stå klar om fem år. Nu tar planerna plötsligt en ny vändning när Skanska meddelar att de kliver av projektet.

– Det är ett mycket tråkigt och beklagligt besked, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten. Testbanan är ett unikt tillfälle för den europeiska tågindustrin att testa ny teknik i vinterklimat och projektet skulle generera många arbetstillfällen på orter där avflyttningen är stor. Vi fortsätter att undersöka nya möjligheter till finansiering och hoppas att någon annan aktör vill ta över projektet, avslutar Rickard Carstedt.

– Det är viktigt att komma ihåg inför de dialoger som nu bör ta vid, är att projektet med en test- och demoanläggning för framtida tågtrafik med tillhörande infrastruktur fortfarande är högintressant där såväl Sverige som EU planerar för ännu större satsningar framöver för att i framtiden möjliggöra en ökad flytt av gods- och persontrafik från väg till spår. Fortfarande är också bansträckan Jörn-Arvidsjaur en inom EU unik bansträckning för tågtest- och demos i kallt klimat, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande, Skellefteå kommun.