CZ Loko levererar lok till norska Trainpoint Norge

EffiShunter 1000. Foto: CZ Loko

Den tjeckiska tillverkaren CZ Loko har tagit kontrakt för att leverera ett EffiShunter 1000 fyraxlat dieselelektriskt lok till det Oslobaserade leasing- och underhållsföretaget Trainpoint Norge. Man kommer att prioritera att få godkännande för användning i Sverige om CZ Loko ser en stor potentiell marknad för utbyte av åldrande växlingslokaler.

Loket planeras att levereras i slutet av året till Göteborgs hamn, där det kommer att utrustas av Trainpoint Norges systerföretag Nordisk Togteknikk. Den kommer att utrustas med svenska ATC och norska ATP-2 tågstyrsystem samt ETCS.

Tillstånd för användning i Sverige planeras i slutet av 2022, följt av godkännande i Norge. CZ Loko bygger på sin erfarenhet av de sex EffiShunter 1600 Co-Co dieselelektriska lok som levererats till den finska privata operatören Fenniarail sedan 2015.

– Vi ser en stor marknadspotential i Sverige och Norge”, säger CZ Loko säljchef Jan Kutálek. ”Vi vet från förhandlingarna att det finns mer än 100 är gamla lok som måste bytas ut. Järnvägsverksamhet kommer att bli mer och mer krävande, inte bara på grund av ålder utan också på grund av frånvaron av ETCS. Dessa lok kommer att behöva bytas ut under de kommande åren, och vi vill vara där”.

Trainpoint Norge vd Hans Sørum kommenterar att leasingföretaget ''ser ett behov av moderna lok och ETCS-utrustade lok på den skandinaviska marknaden'' och ''uppskattar produktportföljen CZ Loko på grund av att det tjeckiska företaget kan leverera allt, från två till sex axlar och som kan arbeta i temperaturer ner till 40 minusgrader.