Extremaduras universitet utrustar Talgos Travca-lok med vätgasdrift

Spanska Talgo och University Center of Merida (CUMe), en del av Extremaduras universitet, lanserar ett gemensamt projekt "concurso de diseño exterior del tren TPH2" (tävling om TPH2:s exteriördesign) för att hitta talanger som är involverade i utvecklings- och innovationsarbete samt deltar i tillämpningen av det framtida vätgasdrivna tågets visuella omformning. Lokets drifttester ska äga rum i Badajoz-provinsen från och med november 2021.

Tävlingen är ett initiativ som syftar till att motivera studenter och skapa intresse för att förbättra utbildning och inlärning och främja tekniska kunskaper samt upptäcka kreativa talanger hos framtida proffs inom industriell design och produktutveckling.

Arbetet kommer att utföras inom olika läroämnen som ingår i ämnena för detta utbildningsprogram. Ett team av lärare kommer att vägleda eleverna så att de hittar lösningar enligt de värden som Talgo rekommenderar: innovation, smart mobilitet och hållbarhet.

Vätgasdrivet testtåg

I denna första fas av projektet utvecklar Talgo hela tekniken för montering och idrifttagning av vätgasfunktionen på testtåget, TPH2. Detta tåg kommer att bestå av ett Talgo Travca-lok med flera komponenter och system, som kan ändra mätare och anpassa sig till olika elektrifieringsspänningar, och en sammansättning av fem vanliga Talgo-vagnar, som kommer att rymma hela elektrifieringssystemet med bränsleceller, inklusive en som fungerar som en laboratorievagn.

Detta testtåg används för testning av vätgasteknik för järnvägstransport. Tågets system är konfigurerat som en modulär lösning som möjliggör installation i alla typer av tåg samt omvandlingar från diesel till vätgas.

Talgo har ytterligare ett vätgasprojekt på gång. Vittal-One är ett åtagande för hållbar rörlighet inom kort- och medellånga distanser och baseras på Talgos teknologiplattform Vittal för Cercanías och Media Distancia, till vilken det finns en vätgasdragsystem som genereras till 100 procent av förnybara energikällor.