Starka delaktig i utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet

Sverige genomför den största järnvägssatsningen i modern tid. Arkivbild

Storsatsningen på järnvägsinfrastrukturen är den största investeringen för järnvägen i modern tid och Starka är stolta leverantörer. Planen gäller stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur.

Starka är delaktiga i den stora satsning som görs och levererar järnvägsprodukter i betong. För ett starkt och hållbart Sverige. 

– Sverige genomför den största järnvägssatsningen i modern tid och Starka levererar järnvägsprodukter - mot en fossilfri och hållbar framtid, kommenterar affärsområdeschef Fredric Johansson arbetet.

Just nu pågår ombyggnationen av Södra Stambanan mellan Malmö och Lund - två spår ska bli fyra. I projektet medverkar Starka vid ombyggnationerna av stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup. Fyra spår beräknas vara i full drift i december 2023. Till projektet levererar Starka plattformskant, stödmurar och blocksteg.

Samtidigt levererar Starka järnvägsprodukter till utbyggnaden av Söderåsbanan samt ombyggnationen av Kävlinge station och Ystad bangård. Nyligen avslutade projekt är Lommabanan samt Kärråkra tågdepå.