PSI hanteringssystem för depåer installeras i Hamburgs Hochbahn

Med företagets fyra tunnelbanelinjer, över 250 underjordiska fordon, 114 busslinjer, cirka 1000 bussar och cirka 1,2 miljoner passagerare om dagen (före Corona-nivå) är HOCHBAHN det näst största lokala transportföretaget i Tyskland. Foto: Hamburger Hochbahn AG

 

 

 

Kollektivtrafikbolaget Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) har gett PSI Transcom GmbH i uppdrag att leverera depåhanteringssystemet PSItraffic/DMS för tunnelbanan.

 Målet är att ytterligare digitalisera bolagets fordonsleveranser till verkstäderna.

I den första fasen ska systemet implementeras för verkstäderna i Farmsen och Billstedt. Förutom implementeringen av DMS inkluderar ordern även anslutning till befintliga system. Projektet genomförs i en smidig utvecklingsprocess.

Med PSItraffic/DMS ersätts en intern utveckling av tunnelbanan med en beprövad standardlösning. Förutom befintliga funktioner för att säkerställa drift innehåller detta också nya alternativ och funktioner.

Digitaliseringen av arbetsflödet utöver fordonets leverans till verkstäderna gör det möjligt för HOCHBAHN att ytterligare strukturera sina processer och avsevärt öka deras transparens. Dessutom harmoniseras processerna och fordonens tillgänglighet optimeras.

HOCHBAHN har använt systemet PSItraffic/DMS för att automatisera processerna vid dess nio bussdepåer sedan 2014. Systemet utvidgades under 2019 till att omfatta laddnings- och lasthantering för e-bussar.

Källa: PSI