Finländska Östbanan ser ut att bli verklighet med Borgå som nygammal destination

Borgå järnvägsstation är en järnvägsstation på Borgåbanan i Finland. Järnvägsstationen byggdes i trä i nyrenässansstil efter ritningar av arkitekterna R. Björnberg och Waldemar Aspelin och öppnades 1874. Tågoperatören VR:s passagerartrafik till stationen lades ner år 1981 och godstrafik år 1990. Numera har stationen endast museitågtrafik. Borgå är Finland största stad utan persontrafik på järnvägar. Foto: Wikipedia, kredit: Jyrki Langman

Finlands finanspolitiska Ministerutskottet publicerade nyligen sitt beslut om att förespråka järnvägsdragningen österut via Borgå och Kouvola, den så kallade Östbanan.

Det här betyder att Lovisa ser ut att bli utan tågförbindelse till huvudstadsregionen.

Lovisa har förespråkat den så kallade Östra kustbanan, via Borgå, Lovisa och Kotka.

Beslutet är ännu inte slutligt. Kommunikationsministeriet fortsätter nu sina diskussioner med de kommuner som drar nytta av den här banlösningen och andra eventuella samfund för att grunda ett så kallat projektbolag.

Borgå stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander (Finlads-svenska partiet SFP) har också tagit ställning till beslutet.

- Genom beslutet skapas aldrig förr skådade förutsättningar att växa och utvecklas tillsammans med huvudstadsregionen. I östra Nyland ska vi nu tillsammans fokusera på att skapa en fungerande helhetslösning för trafiken som också gagnar Lovisaregionen", skriver Nylander i ett pressmeddelande.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) var med på finanspolitiska ministerutskottets möte där man beslöt förorda järnvägsdragningen österut via Borgå och Kouvola.