Deutsche Bahn inledde en dialog om järnvägsprojektet Hannover - Bielefeld

Järnvägsstationen i Bielefeld, Tyskland. Foto: Creative commons, kredit: Tralila

Det finns stort intresse för planeringen av en ny järnvägslinje i norra Tyskland.

 Drygt 2800 deltagare deltog nyligen i Deutsche Bahns (DB) omfattande och visionära virtuella dialog om den nya järnvägslinjen mellan Hannover - Bielefeld.

 Målet med startevenemanget var att informera medborgarna så tidigt som möjligt om hur den bästa tekniska lösningen kan uppnås.

 Den pågående proceduren började vid noll utan fastslagna förutfattade meningar. Deltagarna kunde ställa frågor och ge råd till DB:s representanter, den federala regeringen och lokala myndigheter.

 - En sak som är viktigt för oss är att involvera medborgarna i vår planering så tidigt som möjligt. Från och med dag ett vill vi samarbeta för att genomföra detta nyckelprojekt för järnvägsnätet. Miljontals järnvägsresenärer från floderna Spree vid Berlin till Rhen vid Köln kommer att dra nytta av denna nya förbindelse. Och samtidigt stärker vi också den lokala järnvägstransporten avsevärt i regionen mellan Hannover och Bielefeld, konstaterade VD:n för DB Infrastructure.

 

Enak Ferlemann, parlamentarisk statssekreterare vid förbundsministern för transport och digital infrastruktur och kommissionär för den federala regeringen för järnvägstransport.

 

- Jag anser att det är särskilt viktigt att regionens legitima intressen för naturskydd beaktas i den öppna planeringsprocessen som just nu har börjat. För att hitta rutten vill jag ha en lösning med största möjliga samförstånd, underströk Enak Ferleman.

 DB organiserar nu en dialogprocess med regionala intressegrupper som inkluderar regelbundna informationsevenemang samt möten och fördjupade diskussioner. Projektgruppen kommer inom kort att svara på de cirka 350 frågor som medborgarna ställde i en chatt på projektwebbplatsen www.hannover-bielefeld.de.

 I slutet av 2020 uppmanades Deutsche Bahn av det federala transportministeriet att bygga ut anslutningen Hannover-Bielefeld. Projektet är en del av den federala regeringens huvudplan för järnvägstransporter, som syftar till att fördubbla antalet passagerare inom persontransporter på järnvägen och öka järnvägstransporterna.

 Acceleration på den cirka 100 kilometer långa linjen Hannover – Bielefeld är en viktig faktor.

 Byggprojektet som är en del av järnvägslinjen mellan Rhen/Ruhr och Spree, kommer tillsammans med andra åtgärder i framtiden att förkorta restiden från Bonn till Berlin med mellan 39 minuter till fyra timmar.