Skanska bygger området kring Stensviks metrocentrum i finländska Esbo

Arkitekternas illustration av Stensviks metrostation i Esbo väster om Helsingfors. Bild: Esbo stad

Finländska Stadsteknikcentralen och Skanska undertecknade nyligen ett avtal om förnyelsen av detaljplaneområdet Stensviks metrocentrum. Utöver Västmetrons bygge inleds byggandet av gator, öppna platser och parker i området.

Vid förnyandet av området kring staden Esbos metrocentrum och trafikförbindelserna till metrostationen eftersträvas en mer urban miljö och ett trivsamt stadsrum.

En betydande del av projektet är de nya vägportarna som byggs under Västerleden, av vilka Bruksbacksporten kommer att ha både en körbana och en gång- och cykelväg. Vid Tschetschulinsporten byggs en gång- och cykelväg.

Dessutom byggs det gågator och öppna platser och brytningsarbeten görs bland annat på parkeringsanläggningens tomt. Västerleden kommer åter att gå på sin ursprungliga plats i stället för på den tillfälliga omvägen och samtidigt höjs nivån på vägen något. I byggprojektet ingår också ramparrangemang.

I området kring metrocentrumet har det planerats kommersiella tjänster, verksamhetslokaler, lokaler för lärande, infartsparkering, idrottstjänster och boende. I Marisparken förnyas parkgångarna och belysningen.

Byggandet startade i november 2020 och projektet avses bli färdigt i juni 2022.