Stadler tillverkar lok för Uruguay

Loken kommer att designas och tillverkas vid Stadlers fabrik i Valencia, Spanien. Bild: Stadler

Stadler, som har tilldelats företagets första order i Uruguay, har tecknat ett kontrakt med PORTREN SA om leverans av sju lok för godståg. 

PORTREN SA är ett företag som ägs av den uruguayanska logistikgruppen Christophersen och spanska Cointer Concesiones har uppdragit Stadler att leverera och leverera sju diesellok av typ EURO4001. Det är Stadlers första kontrakt i Uruguay. Leveranser förväntas starta i slutet av 2022.

Kontraktssigneringen följer tillkännagivandet i mitten av oktober 2020 om att finländska UPM valt konsortiet bestående av Cointer Concesiones (ett dotterbolag till lokal logistikgrupp, AZVI) och Christophersen, för att bedriva och underhålla godståg tillsammans med
Deutsche Bahns internationella transporter mellan den UPM:s nya massafabrik vid Paso de los Toros och hamnen i Montevideo.

De nya loken kommer att färdas från den nya fabriken till hamnen, en rutt som omfattar 273 kilometer spår, känd som Ferrocarril Central.

Varje konvoj, som kommer att vara cirka 475 meter lång, kommer att bestå av ett lok och 26 vagnar som kör vedmassa. På vägen tillbaka kommer fordonen att transportera kemikalier och bränsle, som krävs för att producera cellulosa.

EURO4001-lokomotiven, som är speciellt anpassade för godsservice, kännetecknas av hög prestanda och tillförlitlighet. Co'Co-lok är toppmoderna och gör det möjligt att transportera varor effektivt och hållbart. De har utrustats med kraftfulla 2800 kW-starka dieselmotorer med låga utsläpp, som uppfyller EU:s utsläppsstandard, EC 26/2004 Stage

Lokens moderna boggiteknik och effektiva asynkrona dragmotorer hjälper, enligt tillverkaren, till att minska slitaget på infrastruktur, samt minska buller.