Nässjö får nytt signalställverk

Nässjö driftplats är först ut för ERTMS-installation. Foto: Trafikverket

Transportstyrelsen har utsett NRC Sverige, ett helägt företag av NRC Group ASA, att uppdatera signalsystemen på Nässjö station och Gamlarp station. Kontraktet värderas till cirka 160 miljoner kronor och kommer att omfatta järnvägstjänster som signal, telekom, elektro, spår- och grundarbete.

I Nässjö möts sex olika anslutande banor. Nässjö är den station som har flest anslutande linjer i Sverige. Det blir ett komplext uppdrag då Nässjö har över 300 signalobjekt som ska anslutas till det nya signalsystemet ERTMS. Utöver de många signalerna skapar de sex anslutande linjerna en stor teknisk utmaning med många gränssnitt att hantera. Även driftplats Gamlarp ingår i uppdraget och får ERTMS.

Nässjö har en intensiv mix av tåg för både gods- och persontrafik. En av de största utmaningarna i projektet är att minimera trafikstörningar för både resenärer och gods för de spåravstängningar som måste göra. Arbetet att införa det nya signalsystemet sker i två etapper, ett mellansteg under 2023 och slutligen ERTMS under 2025.  Entreprenören ska byta ut det gamla ställverket modell 65 till ett datorbaserade ställverk. Uppdraget är en utförandeentreprenad enligt branschstandard.

Arbetet påbörjas i mars 2021 och beräknas vara klart i september 2025. Huvuddelen av projektet kommer att genomföras 2021-2022 och 2024.