Mav-Start och Rail Cargo Hungaria förlänger parternas strategiska samarbete med ytterligare fyra år

Ungerska järnvägsföretaget, Magyar Államvasutak, MÁV:s rullande materiel vid stationen i Budapest. Den första ungerska järnvägslinjen med ångtågstrafik öppnades den 15 juli 1846 mellan städerna Pest och Vác. Detta datum anses vara födelsedagen för landets järnväg. Foto: coronavirus.gov.hu

Ungerska statliga järnvägsföretaget Mav-Start och Rail Cargo Hungaria har förlängt parternas gemensamma ramavtal, som har varit i kraft i nästan ett och ett halvt decennium, om användning av järnvägsservice till slutet av 2024.

Avtalet undertecknades nyligen av Mav-Starts VD József Kerékgyártó, och av Rail Cargo Hungarias VD Norbert Körös och av CFO:s representant Román Kotiers.

Parterna utarbetade detaljerna i det strategiska samarbetet med hänsyn till de senaste erfarenheterna. På grund av dessa konstruktiva förhandlingar möjliggör avtalet en snabb och flexibel reaktion på den föränderliga ekonomiska miljön och de nuvarande marknadsrelaterade och operativa utmaningarna.

Dokumentet fastställer villkoren för beställning, tillhandahållande och fakturering av fjärrgående järnvägsservice som begärs av Rail Cargo Hungaria. Samtidigt stärker kontraktet det strategiska partnerskap som nyligen utvecklats mellan de två företagen. Kontraktets målsättning formuleras tydligt.  

Parterna avser att öka volymen på järnvägstransporter, förbättra järnvägstransportens effektivitet och öka nivån på prestandan i framtiden.

Rail Cargo Hungaria fortsätter att beställa dragtjänster av Mav-Start, som ger den kapacitet som krävs för uppfyllandet av uppdragen. Avtalet innehåller även detaljer om samarbetet i samband med transport av lok, tillhandahållande av förare och optimering av verksamheten.

Avtalsparterna åtar sig att minska miljöpåverkan i samband med deras verksamhet i syfte att förhindra miljöskador.