Allt bättre punktlighet för pendeltågen

Under 2020 har Stockholms pendeltåg varit punktligare än någonsin. Foto: Viktor Fremling

Under 2020 har Stockholms pendeltåg varit punktligare än någonsin. Oktobers resultat är inget undantag. Månadens totala punktlighet var 2,7 procentenheter högre än samma månad 2019 och landar på 95,6 procents total punktlighet. Punktligheten påverkades främst av orsaker som kategoriseras olyckor/tillbud och yttre faktorer, som stod för nära 40 procent av förseningarna.

Oktober är den åttonde av årets tio avklarade månader under vilka pendeltågens punktlighet legat på över 95 procent. Den totala punktligheten för månaden landade på 95,6 procent, att jämföra med oktober 2019 då punktligheten låg på 92,9 procent.

De främsta orsakerna till förseningar har i oktober varit olyckor/tillbud/yttre faktorer följt av infrastrukturproblem. Tillsammans utgjorde dessa kategorier cirka 70 procent av de totala förseningarna.

— Hösten och vintern innebär särskilda utmaningar för spårtrafiken. Uttryck som lövhalka och hala spår är väl kända av vana resenärer och kan orsaka mycket förtret. Det är därför extra glädjande att kunna konstatera att vi trots detta lyckas bättre än förra året och fortsätter hålla en genomsnittligt hög punktlighet månaden igenom, säger Henrik Dahlin, vd MTR Pendeltågen.