Belgien: Infrabel installerar de första "gröna" sliprarna av svavelbetong

Gröna sliprar. Flera europeiska järnvägsoperatörer har redan anmält sitt intresse för denna innovativa teknik, som Infrabel kommer att vara den första att installera i stor skala. Tester har visat att lastmotståndet i tågtrafiken motsvarar det för konventionell betong. Foto: Infrabel

Sliprar av svavelbetong, en innovation i järnvägsvärlden, men framför allt en liten miljörevolution!

Infrabel blir den första järnvägsinfrastrukturoperatören i Europa som gör sliprarna ”grönare” inom sitt linjenät.

Betongen som sliprarna traditionellt är tillverkade av har ersatts med svavel. De första sliprarna installerades nyligen i närvaro av den belgiska mobilitetsministern Georges Gilkinet.

Fördelen är trefaldig: tillverkningscykeln avger upp till 40 procent mindre koldioxid, det nyskapade materialet är helt återvinningsbart och slutligen återvinns svavlet, en avfallsprodukt från oljeindustrin.

Det är därmed ett cirkulärt material som kraftigt begränsar produktionen av CO2

De första sliprarna som producerades, som flyttades nyligen mellan Puurs och Antwerpen, har en symbolisk grönaktig nyans. Dessa nya "gröna" sliprar, de första i Europa, är gjorda av ett revolutionerande material: svavelbetong.

Svavelbetong består av elementärt svavel och ett grovt och finkornigt mineralaggregat och innehåller varken vatten eller cement. Tack vare sin tidiga tryckhållfasthet på cirka 35 MPa efter 8 timmar är svavelbetong lämplig att användas för prefabricerade element utomhus. Dess kemiska beständighet är också brukbar i industrianläggningar.

Fördelarna är många. Cementproduktion släpper ut mycket koldioxid på grund av den typ av kemisk reaktion som omvandlar kalksten till cement. För det andra kräver denna process, som är mycket energiintensiv, en temperatur på 1400 C.

När det gäller svavelbetong ligger temperaturen på 140° C, vilket är tillräckligt för att bilda en barriär. Detta minskar avsevärt produktionen av CO2.